Google

Translate blog

lördag 1 maj 2010

Högt blodtryck kan vara känslobetonat.


Känslor speglar av sig i kroppsliga symptom.


Det vet de flesta i dag. Att behandla kroppsliga symptom när själen mår dåligt ger aldrig ett helt positivt resultat. Man kan bedöva med psykofarmaka, men inte bota.

Samma sak är det med blodtrycket. Många gånger har en dålig kost, övervikt och arv med vilket blodtryck en person har.

Stress och oro påverkar även. Men i vården ges nästan alltid i första hand medicin mot blodtrycket, vilket resulterar i livslång medicinering.

Jag är övertygad om att om kostförändringar görs skulle färre behöva ta medicin och få önskar väl bli medicinberoende. Att vara det kan resultera i elände om samhället kollapsar och medicintillgången med den.

All vård bör utgå från att få en sjuk att snarast möjligt med alla medel göra denne i ickebehov av medicin.

I dag är medicin första anhalten, då det är billigast att döva och dämpa än att bota, som kan kosta oerhört mycket för samhället, ta lång tid och då måste även patienten samarbeta. Men att få patienter att samarbeta kan vara största problemet. Vi ser ju hur människor i dag fortsätter använda droger fast de vet att de sakta tar livet eller hälsan från sig själva.

Utan patientens samarbete finns bara ett alternativ, medicinering. Många läkare tar till detta i första hand då de är trötta på patienter som inte tror på bot eller lindring utan ett apoteksrecept i handen när de lämnar sin doktor.