Google

Translate blog

fredag 7 maj 2010

Är mer lämpligt i dag än tidigare.


Förr fanns tabun inom alla områden.


Man skulle uppföra sig enligt en mall som var beroende på om man tillhörde arbetarklassen eller högre klasser i samhället.

Som anställd och beroende skulle man bocka och buga för överheten. Detta skulle läras in under folkskoletiden då man som pojke skulle lyfta på mössan och bocka för lärare och lärarinna när dessa kom gående på skolgården.

I dag är denna sed över, ett hej räcker i dag.

Man skulle inte hoppa i säng med sin älskade förrän kyrkklockan ringt för bröllop. Att bo ihop innan detta sågs som fasansfullt. Barn fick inte födas före bröllop, om så skedde talades det om horunge och stackars detta barn som retades som en sådan under alla år.

Mycket var olämpligt förr som ingen i dag reflekterar över alls.

Lämpligt och olämpligt beteende och uppträdande är beroende på tid och förändras över tiden. Inget är bestående i dag.

Hur allt kunnat förändras så fort i vår tid är en gåta då människan egentligen är mycket konservativ och misstänksam av sig.