Google

Translate blog

lördag 8 maj 2010

Varsamhet, vad är det?


Det bör vara att ta hänsyn till andra och andras ägodelar, men även mot sina egna. Varför förstöra saker, andras eller egna?

Varför såra andra människor? Det enda svar som finns är att många gör det men har aldrig ställt sig frågan varför.

Människan är unik. Den förstör utan att ha någon mening bakom, ibland impulsivt, från en sekund till nästa.

Är då människan en farligare varelse än andra på vår planet? Ja, i så motto att människan gör meningslösa vålds och förstöringshandlingar.

Har människan alltid gjort detta?

Mitt svar är Nej.


Att människan känslomässigt sjunkit så djupt och fortfarande sjunker än djupare, vilket vi ser då våld blivit grövre, beror på att människan i dag lever i en konstlad värld som är helt fel för människan.

Vi skulle som i alla andra tider levt i och med naturen. Där hör vi hemma, hur konstigt det än kan låta för många. Om vi fortfarande gjort detta skulle inte den procent av mänskligheten som ägnar sig år oförståeligt gängbildande, våld och förstörelselusta funnits.

De hade levt som människan är skapad till, i en miljö människan ska leva i, naturen, och kampen för familj, stam och överlevnad hade varit meningen och tillfredsställelsen i livet. Något mer hade inte behövts.