Google

Translate blog

torsdag 13 maj 2010

Logik ologiskt.


Som allt annat ses logiskt handlande utifrån subjektets verklighetsuppfattning.

Logik kan även ses utifrån en agenda bestämd på ett visst forskningsfält.

Logiskt tänkande ska många gånger vara strikt materialistiskt och ska gå att mäta och väga och göra statistik av.

Ologiskt är allt annat som inte godkänts av någon vetenskaplig gren.

I samhället är logik och ologiskt flytande och många förstår inte skillnaden mellan logik och känslomässigt tillfälligt agerande.

Privatpersonen är knappast logisk i sitt handlande eller tänkande. Logik är ett begrepp som används och förstås så gott det går enbart inom olika forskningsgrenar.