Google

Translate blog

lördag 15 maj 2010

Lokal är viktigt då det gäller arbetstrivsel.


Olika människor trivs och arbetar bäst under olika förutsättningar.


En del trivs bäst i stora utrymmen där många arbetar gemensamt eller gruppvis. Öppna kontorslandskap har även blivit vanligt.

Men för min del avskyr jag dessa landskap. Många gånger störs man av arbetskamratens sorl och prat i sådan miljö.

Men värst av allt är att arbeta i en lokal med några stycken där någon har en radio i gång.

Musik och skrål och koncentrationen försvinner och man blir matt och dåsig. Då får man ta många pauser, gå ifrån för att få tyst och kunna tänka och koncentrera sig.

Nej, tillbaks med små men funktionella egna kontorsrum med fönster.

Här kan man arbeta effektivt.

I industrin finns alltid möjlighet att använda hörselskydd för att slippa musik och skrål. Vilket är mycket värre störningsmoment än maskiner som går.

På kontor kan man absolut inte använda hörselskydd då man då skulle ses som en kuf och knappast höra telefon eller andra elektroniska medels signaler.

Bort med radioskval från arbetsplatser.