Google

Translate blog

lördag 22 maj 2010

Mental hälsa, vad innebär det i dag?


Även detta är tidsbundet.


För länge sedan sågs den som sade emot övermakten som mentalt sjuk och spärrades in.

Den som inte lydde sina föräldrar sågs även denne som mentalt störd eller med ett annat ord som idiot.

Idiot var ett vanligt uttryck för de som inte sågs passa in. I kyrkböcker mm ses många benämnas som idiot fram till början av 1900-talet.

Mentalt störd, olydig eller ickelämpligt uppträdande, vilket kunde vara att föda barn utan att ha en far till detta, allt sågs som utfört av en idiot.

Hur många av oss i dag skulle ses som idioter om samma bedömning funnits ännu?

Sedan ska vi se begreppet idiot lite mildare då än vad det numera blivit. Störningar av en person innebar att denne var idiot. I dag ses idiot som fullständigt galen, vilket inte var fallet då.