Google

Translate blog

torsdag 27 maj 2010

Ordet fanns först, då som nu.


I begynnelsen fanns ordet och ordet var Gud. Johannes evangeliet, 1:a kapitlet.

Innan skapelsen fanns bara Gud som är evig, vilken skapade allt.

Big Bang eller om det nu var något annat som var det Gud först skapade för att konstruera allt.

Även allt som skapas eller konstrueras i dag har först tänkts ut av någon människa.

Med mänskliga skapelser menar jag då självfallet inte naturkatastrofer eller evolutioner, vilka är skapade i samband med Guds skapelse.


Evolutionen är en skapelse av Gud, utan den skulle ingen utveckling finnas, ingen fri vilja eller fria val.


Människans skapelser är teorier som konstruerats utefter ord och tankar i en människa och mellan människor. Människans samarbete i en fråga, val och vilja har skapat vår civilisation.


Ibland diktatoriska skapelser, ibland gemenskap för allas bästa.

Ordet var början och ordet blir slutet av vår värld och våra skapelser.

Någons tanke startar något, någon annans avslutar det.


Medan Guds planligger fast utefter det man kan utläsa ur bibeln.