Google

Translate blog

fredag 28 maj 2010

Läroämnen skiftar över tid men förtryck finns kvar.


Ett av de som nu försvunnit, men som sågs som det viktigaste när folkskolan infördes i Sverige, är kristendom.

Varför har det blivit så och vad är nästa ämne som kommer att försvinna?

Kristendomen var viktig i människors liv i århundraden, sedan kan man se kyrkan, i många fall, som en makt som missbrukade Jesus budskap för egen vinning tillsammans med övermakten.

Man använde kyrkan och även prästerna till att förtrycka de svaga genom hot om helvetes kval för den som inte lydde och underkastade sig.

Raka motsatsen till Jesus ord och kristendomens budskap om att den fattige och ödmjuke hör Guds rike till. Den kristne ska hjälpa den svage och utsatte enligt bibeln men ofta tog onda män med makthunger över och förtyckte de svagaste och läste bibeln som fan tolkar den.

Även i dag förtycks de svagaste i vårt land. Genom jobbavdraget har vi fått en segregationsmöjlighet där de svaga sätts åt sidan på grund av att de inte kan arbeta eller inte får ett arbete.

Detta på grund av sjukdom eller att ingen ens vill anställa friska långtidsarbetslösa.

Som grädde på moset sänkte man även ersättningsnivån och fick de arbetande att avsky de långtidsarbetslösa, som nu satts att arbeta gratis på låg ersättning, under först två år för att sedan fortsätta med tvåårsperioder av arbete gratis fram till pension. Detta är sista steget i jobb och utvecklings garantin, som är ytterligare en misslyckad reform inom arbetsmarknaden.

Även i dag skulle kristendomens agenda behövas. I dag missbrukar ingen regering kristendomen i Sverige för maktens skull. Nej, i dag är merparten icke troende av våra politiska ledare. Istället finns ingen medkänsla alls hos dem.

Man tycker man för en rättvis politik genom att segregera människor, och som en pust från det förflutna finns stödet av detta även från de så kallade kristdemokraterna. Ett parti som samlat arvtagarna till den förtryckande kristendomens agenda.

Det innebär inte att vi ska hata dem, utan förstå att de inte förstår vad de gör mot sina medmänniskor och hoppas att de en dag inser vad empati, medmänsklighet