Google

Translate blog

söndag 30 maj 2010

Läser du för att drömma eller för att glömma?


Dum fråga tycker du kanske.

Självfallet läser du det som du ser som intressant och spännande.

Men är det hela sanningen?


Kan det inte vara så att du läser det som du tycker bekräftar vad du själv anser och som du känner igen? Då slipper du tänka om och lära nytt.

Att lära om ser du kanske som något som finns i skolans och läroböckers värld och läroböcker är knappast det du ser som lätt eller underhållande lektyr.

Men det är just vad det är. Läroböcker och faktaböcker är de böcker där du kan lära dig nytt och omtolka dina idéer och uppfattningar och kanske göra nya val som leder dig in på nya vägar.

Detta under förutsättning att du vågar testa det du läser och kan ta det till dig. I annat fall blir du bara en åskådare till livet och dess möjligheter och lever genom andras erfarenheter i din fantasi.

De flesta ser jag som läsare av oviktig litteratur, nöjesböcker som deckare mm.

Böcker som ger en spännande upplevelse, men inte mer.

Böcker som är enkla att förstå och inte ställer krav på läsaren.

Det är mänskligt men kanske inte rätt litteratur för den som vill förändra sitt liv eller prova nya livsbanor.

Vem är du?

Jag läser själv mycket faktaböcker men kan väl ändå ses som lite av en drömmare och funderare.