Google

Translate blog

måndag 31 maj 2010

Framgång sker enligt slumpens regler.


Har du framgång?

Har du fått det arbete du önskade eller den utbildningsplats du drömde om?

Då kan du ses som framgångsrik.

Har du även fått en bra lön efter din utbildning och kanske en älskad livskamrat, då kan du även ses som framgångsrik.

Har du fått det genom kontakter eller föräldrar har du haft tur som hamnat i en miljö där så var möjligt. Men framgångsrik kan man inte kalla dig. Du fick det serverat genom arv och miljö.

Det blev en framgångsrik livsbana. Om du ändå kommit så långt kan det ha  skett utifrån slumpen och kanske som det heter i visan: 
 
        med käckhet kan man komma långt,
     med fräckhet kan man komma längre.

Men med täckhet och vackra ögon därtill,

kommer man så långt man vill.

   T: Gus Morris

M: Kai Gullmar

Slumpen gjorde att du kom före någon annan in på din utbildning.

Du sökte i rätt tid. Du fick arbetet då du sökte i rätt tid och rätt person läste din ansökan för att just du skulle bli intressant att kalla.

Du var på rätt plats för att träffa just den livskamrat du fick och detsamma var denne.

Du är framgångsrik. Låt oss hoppas det fortsätter så.