Google

Translate blog

tisdag 1 juni 2010

Har du någon brist kanske du skulle använda den.


Du kanske är mindre bra på teknik eller på att skriva berättelser.

Varför då inte använda denna bristkunskap på att göra just detta istället för det du är bra på?

Det du är bra på är många andra också bra på, så här finns konkurrens av likasinnade.

Vi tar exempelvis att skriva berättelser, här finns många bra skribenter som du knappast som dålig berättare kan konkurrera med. Det finns även många berättare som vet att de är mindre lyckosamma och därför inte skriver och absolut inte försöker få sina berättelser publicerade, då de vet sin brist inom detta.

Men just bristen kan vara en tillgång. Då få usla berättare skriver för andra kan just detta vara en tillgång för dig som hör till denna grupp att göra just detta.

Du beskriver och skriver då på ett udda vis som inte har någon likhet med etablerade eller kunniga naturbegåvningar inom berättande.

Det gör att du blir unik och troligen skulle få egna läsare som själva läser och förstår på ett eget vis. Läsare som inte har behållning av att läsa proffsskrivares berättelser eller ordval och meningsuppbyggnad.

Därav mitt påstående av att har du en brist använd den, du behövs i samklang med de som söker ditt sätt att berätta och förstå.