Google

Translate blog

fredag 4 juni 2010

Makt har alltid missbrukats, men skulle kunna vara en välsignelse i rätt händer.


Människan är maktgalen.

När denna får makt är steget inte långt till att missbruka den och använda den för egna eller vänkretsens syften.

Vi har sett det genom historien, mäktiga ledare och regeringar som använt makten för att förtrycka och skapa egna vinster och förmåner.

Ja även i vårt land av i dag avslöjas maktens dilemma. Politiker som missbrukar sin makt och sina kontakter för egna syften. Korruption och karteller i industrin.

Religioner som förtrycker och ser sig som mer än andra i sin inre krets där man inte släpper in vem som helst.

Föreningar och förbund där man ser till att själva ta för sig men utåt ska ses som arbetande för en viss idé.

Makt och människor är motsatser som inte fungerar utan förskräcker. Makt kan dock, om rätt personer har den, idealister som är eldsjälar och inte egoister, göra positiva underverk.

Det har funnits, och finns säkert, sådana människor, organisationer och föreningar som även dessa kan ses som positiva. Jag vill dock inte nämna någon. Ser man på vad de arbetar för enligt deras stadgar kan man tro gott om alla.

Men sitter det dårar i ledningen blir resultatet motsatsen, som nu röda kors chefen som bar sig åt som en omogen tonåring utan empati med någon än sig själv, genom att förskingra så mycket som möjligt.

Låt denne och andra dårar sitta o tänka över sina missdåd i fängelse och sedan få en skuld att avbetala resten av deras liv till avskräckelse för de dårar som sitter på andra platser och uppför sig lika illa.