Google

Translate blog

lördag 5 juni 2010

Igår var du onormal, idag är du normal.


Det som i går sågs som onormalt eller opassande kan i dag ses som helt riktigt och lämpligt.

Exempel på sådant är att barn ska höras och synas vilket de absolut inte skulle för bara ett halvt sekel sedan.

Andra exempel är att människor skulle lyda och underkasta sig makten, vilket var anledningen till de hårda tag som makten tog mot de strejkande arbetare som demonstrerade för högre lön och arbetsvillkor från 1800-talets slut till runt 1970.

I dag demonstreras det knappast längre i Europa mer än mot globalisering, vilket vi sett exempel på de senaste åren.

I dag ska man, för att vara lyckosam och passa in, också satsa på sig själv och de som inte klarar detta utan ställs utanför arbetsmarknaden ska enligt vissa inte få arbetslöshetsersättning utan, om jag förstått rätt, lita på välgörenhet eller ta saken i egna händer, vilket innebär kriminalitet.

Vi lever enligt Candide i den bästa av världar, satiriskt sett. Nog kan många tycka så och säkert kan ännu andra anse tvärtom.

De som upplevt och vuxit upp i ett samhälle där staten tog hand om de utsatta.

I dag reser Alliansen ut på valturné och propagerar sitt föraktfulla hat mot arbetslösa, sjuka och pensionärer genom att skrika ut att vi inte ska ha ett bidragssamhälle. De som ska ha bättre levnadsvillkor är de som har ett arbete, resten ska vi krossa ekonomiskt.

Detta är Alliansens valbudskap av år 2010.