Google

Translate blog

tisdag 8 juni 2010

Masspåverkan, är det detta som får Alliansen att vinna valet i höst?


I detta fall genom att påstå att den som inte har ett arbete inte vill arbeta och därför ska dessa som de anser bidragsälskare stoppas genom fortsatta ekonomiska sanktioner.

Majoriteten av svenska folket har arbete och en lön. Många av dessa tror att det finns arbete för alla som vill arbeta och att den som blir arbetslös kan få nytt arbete om denne lägger manken till.

Tyvärr beror möjligheten till nytt arbete på vilket arbete denne haft, vilken ålder den arbetslöse är i och om denne har kontakter eller inte.

Men den som aldrig varit arbetslös kan inte förstå detta och ser Alliansens jobblinje som det bästa och rättvisaste som tänkas kan.

Den som sett insidan av arbetslöshet blir allt mer apatisk när denne förstår svenska folkets mentalitet och Alliansens människosyn.

Men just detta, att mängden tror på sanningshalten ovan om jobblinjens välsignelse enligt Alliansens tolkning, kommer att få Alliansen att vinna valet och kommer att resultera i än mer ökade klyftor i samhället.

Men självfallet har de rätt att föra denna politik, de har inte brutit några vallöften och vi lever i en demokrati där alla uppfattningar får sägas, och är tillräckligt många av de som går till valurnorna av samma uppfattning blir det den politik som majoriteten önskar. En fortsatt sortering av människor, ekonomiskt och mentalt.

De som inte tycker som Alliansen kan försöka förändra politikens inriktning genom att visa att de inte delar denna människosyn vid nästa val. Men att få majoritet att förändra nu är nästintill omöjligt.

Den som får skattesänkningar med jämna mellanrum och högre standard vill självfallet inte mista detta för att de som de ser som arbetsskygga ska få mer att leva av.

Hårdheten och iskylan har åter fått fotfäste i Sverige.

Människosynen i dag är att människan inget är värd om ingen vill anställa henne eller honom.