Google

Translate blog

onsdag 9 juni 2010

Allt kan bevisas med statistik och ideologi.


Statistik är själva instrumentet när man ideologiskt vill bevisa, eller visa, att en ideologi har substans.

Ideologin är början till en politisk åskådning som har sitt ursprung i någons tankevärld och som har lyckats påverka andra med dessa tankar.

Bakom en ideologi ligger alltid en egoism som ska gynna den uttänkte och ofta även dennes familj och närstående.

Så uppstod de flesta diktaturer och även maffian i USA och på Sicilien.

Politikens instrument för att visa på sina idéers bärkraft är statistiken, vilken kan ändras efter behov utefter hur man önskar mäta variabler.

Man kan öka på staplar och linjer så de ses som stora förändringar över kort tid fast de hos den politiske motståndaren görs tvärtom så förändringar ses som marginella.

Att ha makt och kunna manipulera med statistik är enkelt, och hur många kan egentligen läsa statistik?

Hur många tar en uppgift som riktig, istället för att försöka tolka en statistisk tabell?

Alla, eller nästan alla, misstänker jag.