Google

Translate blog

lördag 12 juni 2010

Tron försätter berg och människosyn.


I bibeln står det att tro kan försätta berg. Om du ber ska du få, om du tror ska du få.


Om man är säker på att något ska ske händer det ofta, självuppfylld profetia kallar psykologer det.

Man konstruerar en verklighet som motsvarar det man tror ska ske. Man manipulerar människor så de uppför sig som man förväntar sig att de ska uppföra sig mot en. Bra eller dåligt.

Psyket är maktfullt och kan få tankar att komma och gå och få uppfattningar att realiseras. Forskning för att bekräfta den förförståelse man önskar få bekräftad görs ofta utan att forskaren själv förstår att projektet utarbetats för att få det bekräftat.

Man tror man är neutral i sin forskning eller sin undersökning men har omedvetet vinklat frågeställningar eller statistik vid utvärderingen för att bekräfta det man antar:

Arbetslösa som arbetsovilliga, sjuka som simulanter ju längre de är sjuka.

En arbetsmarknadspolitik där man antar att jobbskatteavdrag gör att människor hittar arbeten.

Listan kan göras lång, men utgångspunkt är en tro på en ideologi som, medvetet eller undermedvetet, ska bekräftas så den som delar denna blir säker på att den gör rätt, antar rätt och konstruerar största möjliga lycka för största möjliga antal.

De som inte får lyckan eller har möjligheten är de som inte förstår eller har en missvisande ideologi, i dag kallad ex bidragslinjen av de som har makten.

Det finns två sätt att se på verkligheten i svensk politik i dag, skillnaden mellan dessa ideologier står för tillfället mellan människosynen.