Google

Translate blog

söndag 13 juni 2010

Rehabilitering, för vem och för vad?


Precis som coachning blivit allenarådande i dag har rehabilitering blivit detsamma.

Men för vem och varför?

I bästa fall kan någon få hjälp, men mot flertalet är det bara ett hån som verkställs. Allt kan inte rehabiliteras. Allt kan inte friskförklaras utefter lagar och ideologier.

Liksom coacharnas många gånger tramsideologi som i de absolut flesta fall enbart är framgångsrikt för coacharnas plånböcker är rehabiliteringsföretagarnas sammanledes.

De insatserna riktas mot får ingen större nytta av dessa, i många fall flummiga, insatser från dessa lycksökare.


Vi har arbetsförmedlare som kan coachning bättre än utomstående och vi har läkare med vårdinrättningars kompetens som kan rehabilitering bättre än försäkringskassor och sociala myndigheter.

Att tramsa till det med nya aktörer kostar mer och ger ingen förbättring för klienterna. Kostnaderna för samhället blir många gånger högre med fler aktörer som fingrar i människors misär.

Trams och dumheter skapat av människor som aldrig behövt kämpa för att få ett arbete har skapat en ideologi som den Alliansen ligger bakom och på allvar tror på, vilket gör att plågan för de som är utanför och ibland fötts in i ett utanförskap, får numera känna av utanförskapskänslan än mer.

Skamkänslan har ökat för många, men de som borde skämmas är ideologerna inom Alliansen, vilket de inte gör, utan tvärtom är de stolta över sin segregationsökande ideologi.

De ropar stolt ut att ”det är jobblinjen som gäller.” De som har jobb ska gynnas på bekostnad av de som inget har.

”Vi är emot bidragslinjen, och de som har detta ska bekämpas så de vet att de lever på bidrag” är budskapet.

"Vi ska öka föraktet mot dessa” blir budskapet.

Svenska folket tar detta till sig och avskyr de som är utanför gemenskapen i arbetslivet och njuter av att segregera genom att, utan protester, ta emot den ena skattesänkningen och lönehöjningen efter den andra medan ex långtidsarbetslösa inte fått ett öre extra sedan 2006, enbart sänkningar av ersättning för sin ofrivilliga arbetslöshet, vilken Alliansen lovade ta bort.

Alliansen består av smarta män o kvinnor och kommer genom detta att åter vinna ett val genom att använda människors känsla av gemenskapen vi mot dom - som är utanför.