Google

Translate blog

måndag 14 juni 2010

Är Alliansens medlöpare så kalla att de medvetet segregerar utsatta skoningslöst?


Svaret är inte Ja.


Människor bryr sig många gånger om sina nära och kära och de flesta har någon i sin bekantskapskrets som är långtidssjuk eller långtidsarbetslös.

Istället är de vilseledda av Alliansens ideologi där man gått in på en väg som inte har varken höger eller vänsteralternativ. Det är en spikrak ideologi utan valmöjligheter. Man har, som i vissa religioner, ett mantra som följs slaviskt, utan diskussion. I detta fall jobblinjen, där allt som inte ingår i detta är av ondo och ska segregeras ut i periferin.

Döljas och öppet motarbetas, skoningslöst. Den som inte har och kan arbeta ska ses som bidragsberoende, vilket i detta mantra ska ses som det värsta tänkbara.

Man går till val som förespråkare för mantrat jobblinjen och kämpar mot det som de kallar bidragslinjen. Man har ingen tanke på att bakom bidragslinjen finns människor som är skapade som de själva. Människor som har haft drömmar om ett drägligt liv. Drömt om ett arbete där man har en inkomst och då kan förverkliga resor, boende och valfrihet. Drömmar om att vara friska och kunna göra ovanstående.

Men ideologerna i Alliansen kan inte förstå detta. Hade de gjort det skulle ideologin falla och människor med arbeten aldrig kunna stötta en ideologi av så skoningslös karaktär mot sina medmänniskor.

Förra valet kallade Alliansen sig för det nya arbetarpartiet och lockade även de svaga som då trodde att nu skulle de få ett arbete så de kunde få en rejäl inkomst och därmed ett meningsfullt liv. Men icke, det blev ingen ändring, bidragen sänktes istället och det blev ännu svårare för dessa att leva.

I dag går man till val på ett mantra utan substans, jobblinjen, som ett svärd riktat direkt mot bidragslinjen och de som är i behov av bidrag.