Google

Translate blog

lördag 19 juni 2010

Pedagogisk psykologi är att locka till lärdom.


Jag har själv utbildning inom detta och ser det som att psykologi används för att locka fram kunskapsintresse hos elever eller andra som bör lära sig något.

Det kan även ses som manipulering för att forma någon till en viss kunskap eller åsikt.

Att lära ut något på ett sätt som passar just den som bör lära sig det som bestämts ovanifrån av pedagogen som kanske vill påverka i en viss riktning, kunskap som eleven bör ha för ett visst ändamål.

Ändamålet kan vara för ett visst arbete, ett visst intresse eller för nöjes skull.

Pedagogik liksom psykologi kan användas för ett gott, likväl som ett ont, ändamål.

Påverka är ledstjärnan i dessa läroriktningar. Båda ämnena förändras över tid. Den som utbildades för några år sedan i dessa ämnen eller sammanblandningen pedagogisk psykologi är passé i dag. All teoretisk utbildning förändras hela tiden och är en färskvara på ca 3 år om personen inte kontinuerligt fortbildar sig inom området.

Därför finns en uppsjö av olika pedagogiska och psykologiska inriktningar. Alla utbildade utifrån denna med egenkombinerad inriktning utefter just sin utbildning, livserfarenhet, tid då den var i ropet och sin egen psykologis uppbyggnad.