Google

Translate blog

måndag 21 juni 2010

Militärpsykologi.


Självfallet önskar försvaret, som all annan verksamhet, mer pengar för att kunna ha den bästa utrustning som finns.

Kapprustning gäller inom alla områden och mellan alla stater.

Avlyssningsutrustning och bäst utbildad personal är några av dessa ting. Vapen en annan.

Man försöker skapa opinion för att inte spara in på försvaret, vilket är svårt i dag, tyvärr.

För visst behövs försvaret lika väl idag som tidigare och det får inte halka efter andra staters försvar, i närområde som globalt.

I den militära psykologin ingår även att ge sken av ett mycket starkt försvar utåt även då det brister. Så agerade Sverige vid krigsutbrottet 1939. Vår beredskap är god, sa Per Albin Hansson, och ljög så det osade. Men han blev just då trodd av allmänheten I Sverige. Om tyskarna trodde detsamma låter jag vara osagt. Men jag tvekar.

I försvaret ingår även spionage och kontraspionage som alla vet. Även här handlar det om att värva och anställa rätt personer. Oftast lyckas det, men inte alltid.

Men vad jag vet har det nu varit ett tag sedan någon svensk utvisats från någon ambassad i protest mot spionage på svenskt territorium. Så det har fungerat bra en längre tid nu, åtminstone utåt.