Google

Translate blog

torsdag 24 juni 2010

Är du missanpassad? Är du säker?


Vad betyder begreppet missanpassad?

Jo, att inte passa in där du existerar just nu.

I den miljö där du lever är du ett problem för andra genom ditt sätt att leva eller agera. Du är i vägen för andras möjligheter och andras trygghet.

Du lever utanför lagen och människor vet inte var de har dig utan blir oroliga i din närhet.

Du har kanske levt bland asociala under en lång tid, i en grupp där du varit väl anpassad efter deras regler och normer. Men då du sedan rört dig i andra miljöer blir du, enligt deras normer, en missanpassad person som i din föregående miljö blivit miljöskadad i förhållande till den miljö där du nu hamnat.

Missanpassad eller miljöskadad är därför ett relativt begrepp som måste ses i sitt sammanhang. I den miljö varifrån det värderas och i förhållande även till i vilken tid.