Google

Translate blog

lördag 26 juni 2010

Har du behov av att förverkliga dina möjligheter?


Ja, ska du säga, om du ska vara som man i dag förväntar sig att en människa är.

Att förverkliga sina drömmar ska vara något alla ska kämpa för, anses det.

Men det finns väl gränser inom detta också? Den som drömmer om att göra något mot någon annan människa som skadar denne eller dennes tillgångar bör väl inte få förverkliga sådana önskningar?

Skada ja, vissa skador är tillåtna, exempelvis att krasst och känslolöst konkurrera ut någon annan för att själv få en karriär som den andre därmed utesluts från. Det är tillåtet fast det skadar någon, kanske lika hårt som om denne utsatts för ett brott enligt lagboken.

Men om du inte önskar förverkliga dina drömmar utan bara drömma och ta det lugnt? Ja då tillhör du en annan tids ideal. Tider av underkastelse av ödet och accepterandet av detta och då man levde för sin familj och fick kämpa för mat för dagen.

I dag behövs ännu inte kamp på liv och död för att få mat i Västvärlden. Men sakta håller troligen många av oss på att hamna där igen. De människor som i dag diskrimineras om de är långtidsarbetslösa eller sjuka, och denna diskriminering accelererar och accepteras av fler och fler.

Det blir därmed en hårdare kamp för mat och husrum i framtiden. Brotten kommer att öka likväl som självmorden i dessa grupper.

Detta då segregationen ska fortsätta med stegvis fler och fler ex jobbskatteavdrag, vilka är ultimatum av förödmjukelse mot ovanstående grupper som härmed får en än mer känsla av värdelöshet och sakta ger upp, både att försöka bli friska och i de fall det kanske skulle gå att söka nytta arbete.