Google

Translate blog

måndag 28 juni 2010

Friskolor i all ära, men till vems glädje och nytta?


Lycksökare och mindre seriösa friskolor poppar upp överallt i dag, då Alliansen tror på fri etableringsrätt oberoende vad det kostar för kommuninnevånarna genom skattsedeln.

Till vems glädje uppstår dessa med mer eller mindre diffus inriktning? Man lockar ungdomar genom att påstå sig vara inriktade mot ett ämne som intresserar ungdomar men det innebär inte att man behöver ge så mycket mer utbildning inom detta än andra gymnasier eller grundskolor gör.

Man har inriktningen för att locka elever, inget annat. Skulle man efter några år få mindre intäkter så kan man avveckla skolan. Något kommunala skolor inte kan, om nu inte elevunderlagets minskning medför politiskt ställningstagande.

Vem har då glädje och nytta av alla friskolor?

Svaret är lika självklart som frågan är dum.

Ägarna, naturligtvis.