Google

Translate blog

tisdag 29 juni 2010

DUBBELMORAL, VAD ÄR DET?


Det som du itutats av dina föräldrar och som ses som riktigt och oriktigt uppförande men som du inte kan sätta ord till?

Det som accepteras i umgänget med andra och som inte ses ner på, öppet eller dolt, av samma anledning som ovan beroende på vem du uppför dig inför?

Ja, så är det. I samhället finns lagar och normer för att samhället ska fungera enligt de normer som arbetats fram politiskt. Men detta är inte samma sak som moral.

Moralbegreppet kom i ropet under drottning Viktorias regeringstid i England då dubbelmoralen florerade.

I dag finns denna, liksom då, i lika hög grad. Vi har sett den i media många gånger. Personer som fördömer något men som i lönndom lever ut det som de fördömer.

Ofta handlar det om ej lämpligt eller lagligt sex där personer arbetar för att lagen ska fungera men många gånger själva utför olagligt sexualumgänge.

Det kan även handla om skattefusk mm. I dag försöker vår regering få igenom lagförslag där journalister inte får undersöka missförhållanden av politiker. Man önskar troligen inte se fler skandaler, som att politiker inte betalar tevelicens, som vi fick se när Alliansen tillträdde. Vanligt folk ska betala licensen, men politiker på höga poster ska inte misskrediteras om de anser sig förmer genom att försöka slippa.

Sedan är det en annan sak om man misskrediterar oppositionens ledare med att denne köpte en Toblerone på skattebetalarnas bekostnad. Det är ju större skam med att köpa en sådan för någon tia, än att år för år som deras egna representanter gör, vägra betala tevelicensen för tusentals kronor och därmed slippa betala in en statlig utgift för allas teve.

Detta om något är dubbelmoral.