Google

Translate blog

torsdag 1 juli 2010

Motivation enligt dig och enligt någon annan.


Det som du motiveras av för att göra något är säkert något många andra motiveras av för att inte göra något.

Så stor skillnad är det mellan människor.

Det en anser vara av stor vikt för att agera bryr sig en annan inte om alls och ser som en obetydlighet.

Skillnaden mellan den som agerar och inte gör det i ett visst sammanhang beror på arvsanlag och hur dessa manifesteras i en viss miljö.

Alla är vi olika och ett visst agerande i en viss situation kan vara bra men kan även ses som icke bra.

Även detta beroende på vem som bedömer agerandet och kanske i än större grad resultatet av detta agerande.

Allt är relativt utifrån källan som bedömer något. Detta gäller nästintill allt som händer, sker och uppkommer.