Google

Translate blog

fredag 2 juli 2010

Ses du som normal?


Det beror på var du lever, hur du lever, vilken tid det är och vilka denna tids normer för normalitet innebär.

Att demonstrera mot makten och att säga vad du tycker är i dag ok. Men det var inte länge sedan som detta sågs som uppstudsighet och bestraffades med inlåsning på sluten anstalt.

Uppfostringsanstalter och sinnessjukhus tog emot de som inte sågs som normala och inte kunde klara sig själva ekonomiskt eller få ett arbete.

Ännu tidigare spärrades dessa in på fattighus enligt lösdriverilagen och fattigdomsanvisningarna i socknen.

Socknen skulle ta hand om sina innevånare och då de ej klarade detta själva auktionerades de ut till den som kunde ge dem ett arbete, husrum och mat mot en låg kostnad vilken socknen betalade. Lite likhet med dagens jobb och utvecklingsgaranti steg 3. Här får arbetsgivaren betalt av staten och slipper lönekostnaden för arbetskraften.

Annars är sig mycket likt, det är bara tidsandan som skiljer sig åt. De som ses som utanför och onormala enligt normerna får andra betalt för att sysselsätta, idag spärras dock dessa ännu inte in. Men vem vet, en dag kanske det åter blir inspärrning på arbetsanstalter av slag som forna fattighus och sinnessjukhus.