Google

Translate blog

lördag 3 juli 2010

Att gå på museum bör vara gratis.


Varför?

Jo, därför att detta är lika folkbildande som att låna böcker på ett bibliotek.

Självfallet kan man inte kräva att privata museer ska vara gratis att besöka. Men statliga och länsvisa museer ska vara det.

Människor bör lockas och ha möjligheter att lära mer om sin historia oberoende av ekonomi likväl som alla ska ha möjlighet att låna böcker på ett bibliotek.

Visst, många går aldrig på ett bibliotek fastän det är fritt att låna och säkert skulle inte heller alla gå på ett museum även om det var gratis och låg ett stenkast från bostaden.

Men alla ska ha möjlighet utan att ursäkta sig själv med att man kan använda pengarna till annat.

Säkert skulle fler efterhand ta chansen att besöka ett museum och därmed säkert även få större kunskap om mer än vad de tror de redan har. Mycket kunskap många anser sig ha är enbart uppfattningar och egenkombinerad kunskap i många fall utan något av verkligheten i sig. Fördomar och tillrättalägganden av diskrimineringskaraktär.

Man vill se sig själv som förmer än andra folkslag eller sin tid som bättre än historisk tid. Man ser tidigare eror som mindre civiliserade. Men så är det inte alltid.

Museer behövs för alla och i dessa kan man lära utan att läsa böcker som många har så svårt för.

Därför ska inträden vara fria!