Google

Translate blog

onsdag 21 juli 2010

Vad är standard?

Standard är att något slag av vara eller tjänst kan användas oberoende av fabrikat på likadant vis.

Alla tjänar på standard. Tyvärr tror dock många leverantörer tvärtom och hittar på egna lösningar även då inga patent står i vägen för detta.

Patent är bra då det självklart ska gynna den som uppfunnit, en tjänst eller varas lönsamhet då detta ofta är förenat med stora uppoffringar och kostnader.

Men då tjänster, ex datorprogram, som är till för samma sak är olika i användning då är det fel. Hur stabilt något är och vilka tjänster som ingår i det kan självklart variera. Men att använda grundtjänsterna, ex i bokföringsprogram, bör vara enkelt i så motto att kan man ett kan man alla.

Konkurrensen i dessa program kan istället vara prismässigt och i hur snabbt och enkelt det är att få kundsupport.

Vi har Open Office, det är ett enkelt program inom Office om man kan Microsofts Office. Ja, det har varit så, i dag kanske det är svårare. Inte att använda Open Office men Microsofts idiotiska förändring till ikoner istället för rullister i menyn.

Inom många områden måste standard finnas för säkerheten för att använda något. Inom el och många andra varor. Standardiseringar är bra för allt och alla.

Variation inom varor och tjänster i användartillgänglighet kan vara spännande för en del. Men för de flesta kunder bara förvirring och irritation.

Mitt förslag är standardisera mera. Förändra inte utan att det verkligen behövs.