Google

Translate blog

torsdag 22 juli 2010

Kompetens har vi alla.

Men det område vi har det inom är inte alltid gångbart på dagens arbetsmarknad och går därför inte att sälja som arbetskraft. Det finns ingen marknad.

Gamla yrken som nu borta är ett exempel på detta. Kunskap som inte längre behövs.
Men det finns även kompetenser som är gångbara men som inte används. Personer som inte förstår hur väl deras kunskap och kompetens behövs och en arbetsmarknad som inte förstår att just denne person har den kompetens de behöver.

Istället anställs kanske någon med sämre kompetens men som kan uttrycka sin sämre kompetens på ett mer begripligt sätt vid en anställningsintervju men som vid anställningen senare visar prov på en betydligt sämre kompetens än vad intervjuaren fick intryck av vid anställningsintervjun.

Tala är silver men tiga är guld heter ett gammalt talesätt. Det gäller inte längre.  I dag handlar det om att tala mycket för att nå sina mål. Kompetens har mindre betydelse då talets gåva öppnar vägar.

Retorikens tidevarv är här. En renässans från den grekiska högkulturen och romarrikets talare har åter blivit det som gäller.

Kompetens och kunskaper utan talets förmåga, retorikens knep och kanske vackra ögon därtill som det heter i en gammal schlager ger ingen framgång. Däremot motsatsen och som det heter i schlagern:

Med käckhet kan man komma långt,
med fräckhet kan man komma längre.
Men med täckhet och vackra ögon därtill,
kommer man så långt man vill.
musik och text av: Kai Gullmar