Google

Translate blog

lördag 24 juli 2010

Självvärde ditt värde

Det är inte det värde någon annan sätter på dig. Det bekräftelsevärde de stämplat dig med och som du blir stolt utefter och mår bra av om det är positivt. I annat fall kan du krossas mentalt.

Men självvärdet kan även få dig att inte ta så allvarligt på vad andra tycker och tänker om dig.

Självvärde handlar om vilket värde du själv sätter på dig. Det värde du märker att du har på dina anhöriga och ev barn. De behöver dig och du dem. Garanterat.

Om detta värde är större för dig än vad utomstående visar då kan du må bra även om du inte bekräftas utifrån. Detta även om du är arbetslös och ratas på arbetsmarknaden. Förödmjukas av Alliansens jobblinjemantra eller medias tigande om din och dina likars segregation.

Om du utöver detta har en gudstro då vet du att alla människor har ett värde och inget liv är skapat utan mening. Men din mening kanske du ännu inte funnit.

Men är du öppen för tecken och tar möjligheter som dyker upp hamnar du till slut rätt. Det är inte alltid ett arbete på marknaden som är det rätta för just dig. Det kan vara helt andra saker för någon annan i din familj eller utanför denna som du skapats som ett stöd för. Guds vägar är inte världsliga.

Ingen är skapad för ett meningslöst liv eller ett egoistiskt liv men många har gått vilse och hittar aldrig den plats de skapats för. Där de behövts och så får det konsekvenser för någon, många eller naturen. Så har det alltid varit och just detta har skapat krig, våld, diktaturer och skam.