Google

Translate blog

torsdag 29 juli 2010

Vår tids folkuppfostrare är Alliansens folkbildning.

Folkuppfostran har alltid funnits.

Olaus Petri uppfostrade svenska folket i den då nya inriktningen protestantismen. För ändamålet skrev han nya regler om hur mässordning och kyrkordningen nu skulle se ut.
Protestantismen blev statsreligion och hur den skulle utövas i kyrkorna var mycket Olaus Petris verk. Ateism var förbjudet i lag.

I dag uppfostras svenska folket av Alliansen i syfte att se ner på sjuka och arbetslösa. Man har tagit ekonomiska sanktioner till hjälp för att segregera dessa och använder med hånfullhet begreppet bidragssamhälle och i positiv bemärkelse begreppet jobblinjen.

För att segregera de utsatta än mer än genom bidragsminskning vid sjukdom och arbetslöshet har man även sänkt inkomstskatten för de som lyckats få ett arbete.

Genom att håna och förödmjuka de sjuka och långtidsarbetslösa och ha en bortre gräns för sjukdom har man lyckats få än fler svenskar fördomsfulla mot dessa grupper. Allt i samma syfte som Olaus Petri gjorde på kungens order, uppfostra folket till tyckande som passade ideologin i regering och bevara klasssamhället.

Då förbjöds katolicismen i Sverige och de som inte omvände sig avrättades om det inte lämnade landet.

I dag en segregation och förödmjukelse riktad mot arbetslösa och sjuka så de gör allt i deras makt för att sälja sin arbetskraft. Om de misslyckas ska de segregeras och förödmjukas än mer till varning för de som har arbete och funderar på att sluta detta och chansa på ett nytt.

Bli vid din läst eller riskera att hamna bland de segregerade är budskapet. Hamnar du där har vi i Alliansen gjort allt för att du ska ångra dig. Det är dagens budskap, inte så långt från gårdagens. Skillnaden är att det inte (än) är dödsstraff på att inte bli frisk under den tid som den sjuke har på sig eller få ett arbete innan den hamnar i jobb och utvecklingsgarantins steg 3.

Hoppet finns självfallet hos Alliansen liksom i det reformerta Sverige på 1500-talet att personen som inte passar in ska lämna landet. Idag försöker man få invandrare att resa tillbaks och svenskar att ta sig ut i EU och Norge för arbete så Sverige ska slippa ta hand om och ansvara för sina medborgare för att istället planera för ytterligare förmåner för de som har det tryggt redan med arbete och friskhet.