Google

Translate blog

fredag 30 juli 2010

Din svaghet kan vara din styrka.

Din svaghet gör dig intressant. Utan denna kan du glömma allt vad vänskap eller förhållande innebär. Såvida du inte önskar svansviftande ja-sägare som visar dyrkande av dig för att få förmåner.

Jag talar då inte om hundar utan om svansen efter karismatiska ledare som lärt sig utnyttja sin karisma.

Dessa kan få anhängare som gör vad de blir tillsagda. De visar ingen svaghet utan istället styrka vilket gör att de alltid kan få sin vilja igenom genom andras rädsla för att inte duga för dem.

Diktatorer, gängledare och även vanliga karriärister hör i många fall till denna grupp. De blir däremot inte omtyckta för sin egen skull utan skulle makten flagna försvinner de som denne trott vara vänner.

Medan den som har en svaghet och visar denna öppet eller om den visas utan att denne förstår det får få vänner och kan få svårare att få en fru eller man. Men när denne väl får det är det ofta någon som kompletterar dennes svaghet med styrka och ofta har partnern motsatta svaghet och styrka. Motsatserna kompletterar varandra.

I kris och svaga perioder stöttar och hjälper dessa varandra och sviker inte som i ovanstående berättelse. I dag finns dock en önskan om förverkligande och då är det inte plats för den andre.

Men genom historien har annars ovanstående gällt. I dag kan man diskutera om det fortfarande finns stöttande och hjälpande i ett förhållande eller det handlar om egocentriskt förverkligande istället, som gör att de växer från varandra och söker ny tillfällig partner.