Google

Translate blog

lördag 31 juli 2010

Självuppfostran är vanligt

Du gör vad du måste för att accepteras i många sammanhang. Du har därmed uppfostrat dig själv till att passa in i ett visst sammanhang.

Ingen uppfostran i världen av några föräldrar kan göra dig förberedd på alla de situationer du kan hamna i vårt samhälle av i dag.

Förr var det bondesamhället som gällde och mycket lite hände generation för generation. Du behövde bara lära dig odla, skörda och arbeta med dagliga sysslor på din gård.

I dag måste du hela tiden lära om. Möta nya människor och situationer kanske dagligen.
Därför kan ingen mer än du själv försöka lära dig hur du ska agera i den situation du hamnar i. Du uppfostrar dig därmed själv genom hela livet.