Google

Translate blog

onsdag 4 augusti 2010

Paranoia

Innebär i första hand ett tillstånd där personen misstänker alla för att vara intresserade av denne.

Intresserade av att följa vad denne gör, säger eller uppför sig. Den paranoide tror att andra är intresserade av honom och misstänker därför alla för att förfölja honom.

Samtidigt uppträder den drabbade som om denne ser fiender och spionage överallt. Söker genom att se på fönster om inte någon står där och om någon står där se detta som ett bekräftande på spionage.

Uppförandet gör att människor tittar undrande på denne och så får denne vatten på sin kvarn och blir än mer säker på att ha rätt i sin misstänksamhet. Paranoian förvärras härmed och en självuppfyllande profetia har bildats.

Men hur uppkommer då paranoian? Alla har inte en inre konstruktion som möjliggör detta.
Först måste något smärtsamt ha inträffat i den drabbades liv. Kanske svår mobbing i barn och ungdomsåren kan vara ett exempel som kan få paranoian att uppstå om arvsanlag för sådan finns. Miljön skapar då detta.

Paranoian är en svårt handikappande åkomma av det slag som enbart skapas i den inre världen. En verklighetsbild som inte finns skapas och ursäktar en persons isoleringstendenser, i de flesta fall som flykt från sociala miljöer där denne upplevt skräck och fasa någon gång som ex mobbad.

Paranoian kan något så när botas genom kognitiv terapi men ska inte ses som synonymt med introvert personlighet.