Google

Translate blog

torsdag 5 augusti 2010

Parapsykologi, en lek och underhållning för beteendevetare.

Ja, självklart även för lekmän och andra akademiker med intresse likt de gamla alkemisterna.

I kristendomen finns tanken på onda demoner och jag tror själv att sådana finns. Däremot finns i kristendomen ingen tanke på att människan kommer tillbaks efter döden som andevarelse innan domens dag. Medier leker därmed med demoner som tagit sig avlidna personers personlighetsdrag enligt detta.

Parapsykologi innefattar en hel mängd av diffusa fenomen som människor upplevt eller påstått sig ha upplevt.

Säkert är det hjärnspöken i många fall och även demonpåverkan i andra.
Spöksyner och ljud finns. Jag har själv upplevt detta. Jag upprepar gärna min övertygelse om detta. 

Det är att i ett visst avslappnat tillstånd på en viss plats där något tragiskt en gång hänt kan man uppleva detta i syner, ljud eller beröring. Händelsen spelas upp som ur en film med vissa sekvenser som man upplever. Den finns i atmosfären och kan upprepas när en känslig avslappnad person finns nära händelsens centrum. Kanske även tid och datum har betydelse i detta fall.

Men det är inget levande där. Det är en filmsekvens på en plats enkelt uttryckt som spelas upp. Inga spöken finns utan enbart frustrerade känslor som gjort ett avtryck på platsen och som kan upplevas.

Därav finns spökplatser men ingen kontakt kan tas med det som upplevs där. Medier som får detta får kontakt genom sin känslighet med demoner som upplevs som de som spökar men har helt andra syften. Syftet att förvirra människan bort från kristen tro till andeskådning och ofta genom att visa upp falska goda tjänster i kristen anda för att förvirra än fler.