Google

Translate blog

fredag 6 augusti 2010

Människan uppfann medelpunkten

Medelpunkt, medelvärde och här i Sverige ordet lagom, allt med betydelsen lik åt alla håll, inte för mycket och inte för litet.

Lagombegreppet är vi ensamma om här. Det är ett relativt begrepp olikt i betydelse person för person men ändå används det som ett begrepp som alla förstår. Förståelse utan substans skulle jag vilja påstå och ett totalt förvirrat begrepp för en invandrare eller besökare i Sverige som önskar förstå vårt språk.

Medelpunkten har vi hittat på som en punkt varifrån kanterna på något är lika långa, ex från  periferin till origo från alla håll.

Men är det nu medelpunkten, finns den? I cirkelns uträkningar finns talet pi och det är ett tal som är vad det verkar evigt. Det finns men kan inte bestämmas mer än som ett tal som fungerar för uträkningar, men som likväl inte verkar vara ett tal utan något oförståeligt utan slut. Kan det vara nyckeln till universum och verkligheten och är strängteorin svaret på vad pi är?

Kanske allt vad medelvärde, absoluta värden och liknande enbart är något som människan behöver och därför upptäckt för sin förståelse av något som vi egentligen inte kan förstå.
Kanske formler innefattar motsatser, regler med något undantag finns det gott om i naturvetenskaperna och matematiken. Primtal mm som egentligen är svåra att acceptera varför de finns.

Frågor utan svar, teorier som visar på att de kan förfalskas men ändå måste användas för att kategorisera och katalogisera. Vad är egentligen verkligheten? Strängteorins många dimensioner är lockande i dag men räcker den till som förklaring?

Så länge det går att förfalska en teori eller det finns undantag i en regel då speglar den inte verkligheten utan människans förmåga att katalogisera och kvantifiera.