Google

Translate blog

tisdag 17 augusti 2010

Abstrakt ses av många som konstigt

När någon ser uttrycket abstrakt få många intrycket att det är något som inte är för vem som helst. Istället ses det som något som man inte förstår men som några säger sig förstå för att vara märkvärdiga.

Abstrakt konst ses som något man inte förstår vad det föreställer.

Merparten av människor önskar se vad konst föreställer. Hötorgskonst har alltid varit populärt.

Men vad är då abstrakt? Jag vill påstå att det är enklare än vad man tror i gemen. Det är konst, vilken den som ser det själv ska lägga in en betydelse i som känns meningsfull. Meningsfullheten i detta fall är subjektiv och härmed även tolkningen.

Konstnären har en egen tolkning av vad det ska föreställa och har namngivit verket efter detta. Men hur man ser det konstrueras i betraktarens psyke. Man kan ta konstverkets titel som utgångspunkt och tolka därefter eller hitta en egen tolkning.

Skönheten eller meningen sitter i betraktarens ögon likväl som meningslösheten.
Genom detta bör abstrakt konst ses och då kan den ges en mening för alla även om det är milslångt mellan denna och hötorgskonst som även denna är meningsfull.