Google

Translate blog

onsdag 18 augusti 2010

Hur är tanken möjlig?

Vad är en tanke? Kanske en impuls om att en reaktion är nödvändig. En varning, en orsak på något som orsakats i kropp, psyke eller bör uppmärksammas i omgivningen.

Men vad är den och hur är den möjlig?

Är människan ett ting av elektriska impulser som fungerar utifrån ex gravitationen och kanske något vi ännu inte förstår?

Är det detta vi förnimmer när vi nu börjar förstå att naturlagarna är fler och annorlunda än vad vi först trodde? Strängteorin är ett exempel som kan visa på detta.


Men varför krångla till allt och fundera över allt och härmed få allt krångligare teorier att försöka förstå, vilka alltid hittills visat sig hålla en tid för att sedan få allt fler anomalier och därmed pocka på att ett nytt paradigm behövs?

Det finns en enklare och troligare lösning av allt och alltet. Skapelsen.       
Varför har människan så svårt att ta till sig att den är skapad?
Kanske för att det gör att människan då ser sig som underställd denna.            
Jag vet inte, men själv anser jag att vi är skapade och ser inget konstigt i detta.