Google

Translate blog

torsdag 19 augusti 2010

Det som lärs ut är ofta inte den senaste vetenskapen

Teorier i all ära men innan en teori tas som lämplig att lära ut på grundskole- eller gymnasienivå har många år gott och gäller inte fullt ut bland vetenskapen.

Nya paradigm har uppstått eller är på väg men inget sägs om detta i grund- och gymnasieutbildningarna.

Ett exempel på detta är strängteorin som är förhållandevis ny men som börjat gälla mer och mer. Detta kan bli nästa paradigm inom naturvetenskapen.

Men hur många av de som i dag går grundutbildningarna har läst eller hört något om denna teori i skolan? Ingen påstår jag. Den är en ännu ej accepterad teori i grundutbildningen. Fast den inte är lättare att falsifiera än ex BigBang.

Varför?