Google

Translate blog

fredag 20 augusti 2010

Vad innebär det att något är intetsägande

Ofta kan man höra politiker tala om något helt annat än det som en intervjuare eller motståndare frågar om.

Man talar förbi varandra eller försöker få publiken att intressera sig för något annat genom att byta ämne då man inte har rätt svar på en fråga som kan vara lockande för den publik som lyssnar.

Politiker försöker alltid hitta frågor till motståndaren som denne inte kan eller önskar svara på.

Genom detta blir det pajkastning eller intetsägande av en politisk debatt.
Programledare som försöker styra upp det som ska debatteras har ibland ett svårt arbete och misslyckas ständigt.

Är då politik intetsägande? Nej. Den som bestämt sig för att stödja ett visst parti eller som nu något block, hör vad den önskar höra, även när det inte sägs.

Sina egna uppfattningar hos det block denne stödjer och tvärtom från motståndaren vad som än sägs. Man tolkar utefter egna fördomar och egen vilja och sedan har det mindre betydelse vad som egentligen sägs eller inte sägs.

Det är hur politiskt ställningstagande blir till.