Google

Translate blog

lördag 21 augusti 2010

Planetforskningen skapar en tro och ett hopp hos alla

Det söks liv i universum. Man har hittat planeter runt andra solar. Ännu så länge dock i första hand jätteplaneter då dessa är lättast att upptäcka med dagens teknik.

Det skulle varit förvånande om inte de flesta, kanske alla, solar (stjärnor) inte haft planeter runt sina kroppar.

Det finns säkert fler planeter i universum än det finns stjärnor.

Men finns det då något slag av liv på någon av dessa?

Byggstenar för att skapa liv finns säkert på oräkneliga platser i universum. Men det är inte samma sak som att dessa tillsammans skapat liv eller ens finns tillsammans för den möjligheten.

Så lätt skapas inte liv, anser jag. Vad är liv och varför finns det? Vad är en människa? Det är frågan alla filosofer frågat sig. Visst, vi kan dissekera en människa och tala om vilka grundämnen som ligger bakom att en människa finns. Men det besvarar ingenting mer än det materialistiska innehållet.

Varför människan blev till och hur människan blev en tänkande och kännande varelse som vi upplever det, besvaras inte.

Kan svaret vara att evolution skapas när något fått liv?
Säkert kan det besvara en del. Men innan detta sker måste en skapelse ske. Min övertygelse är, hur omodernt den än låter i dag, att Gud skapade allt och i denna skapelse finns en evolution vilket innebär att skapelsen fortsätter. Ser vi på universums utvidgande vilken accelererar, ser jag det som att skapelsens evolution är accelererande.

Varför vet vi inte. Men jag är övertygad om uniciteten i detta och därmed att Jorden är den enda plats där liv finns och att det skapats och inte slumpmässigt finns till. Skulle vi varit ett slumpens spel hade det verkligen varit förunderligt