Google

Translate blog

söndag 22 augusti 2010

Hur förbereder man sig i vår föränderliga tid till ett vuxenliv?

Tidigare lärde föräldrarna sina barn om hur vuxenlivet var och barnet socialiserades in i ett samhälle och dess sammanhang.

Man visste som barn vad som förväntades av en som vuxen och man lärde sig hur livet var, familjen fungerade och arbetet skulle utföras för bästa möjliga lönsamhet.

I dag kan inte föräldrar lära barnet detta. Det som lärs ut lärs ut tillsammans med föräldrar och förskolepedagoger och det är inte ovanstående som lärs ut. Det är omöjligt att lära för livet då samhället och normerna förändras allt snabbare. Politiken och vad som anses rätt och riktigt förändras även den minst vart fjärde år och vanligast utefter de nya budgetarna som kommer två gånger per år. Allt är relativt utefter föränderliga ideologier och lönsamhetskalkyler.

Barnet som växer upp måste lära att det ska komma in i ett sammanhang med livslångt lärande utan fasta dogmer utan istället föränderliga sådana. Arbete är det inte säkert det kan få som vuxen och om så blir fallet blir arbetet något som måste läras om kontinuerligt och arbetsplatser bytas utefter rationaliseringar och nedläggningar.

Familjen är relativ och tillfällig, nya konstellationer görs kontinuerligt och släktskap blir meningslösa i alla sammanhang utom då det gäller att hitta rätt person som ska betala underhåll när nästa partner gör entré.

Ingen kan med andra ord lära för livet i dag, enbart för tillfället så personen kan leva i nuet som innebär att förverkliga sig själv. Ett begrepp lika obegripligt att analysera och få mening i som Alliansens begrepp jobblinjen. Alla har sin egen tolkning av detta begrepp.