Google

Translate blog

torsdag 26 augusti 2010

Vad är att vara frisk? Varning: bliv inte sjuk!

Att inte ha behov av att söka läkare på grund av fysiska eller psykiska upplevelser av negativ art?

För många är det säkert så. Andra ser det som att vara på benen och klara av vardag och ev arbete utanför hemmet.

Att vara frisk är inte något som kan ses som annat än en subjektiv bedömning. En person som anser sig, och känner sig, fullt frisk enligt de premisser denne har för begreppet, kan vid en undersökning av en objektiv läkare anses mycket sjuk i någon åkomma.

I dag och i Sverige bedöms en person som frisk och arbetsför efter en viss tid.

Är du inte frisk efter en viss tidsperiod kan du lämnas vind för våg och ingen bryr sig om dig. Du sänds till arbetsförmedlingen, men dessa kan inget göra för sjuka personer. Vilken arbetsgivare anställer en person som inte kan arbeta?

Detta är bara ytterligare ett exempel på Alliansens mantra arbetslinjen, vilket har en begreppsmässigt naiv betydelse. Vi ska satsa på arbetslinjen, inte bidragslinjen. Men vad innebär detta?

Enbart att den som inte kan arbeta, inte får ett arbete eller inte passar in i arbetsmarknaden av andra skäl, ska segregeras ekonomiskt till varning för andra så att de som kan arbeta verkligen gör det.

Det har lite likhet med hur man behandlade brottslingar förr. Man torterade dem så grymt man kunde på öppen plats och tvingade människor att se på. Detta för att visa hur det gick om man inte följde lagen och normerna.

I dag är de utförsäkrade en varning för de arbetande på hur det går om de, av någon anledning, slutar sina arbeten om de inte först har ett annat.