Google

Translate blog

lördag 28 augusti 2010

Tag klivet över den tröskel som du har att gå över.

Ett steg i taget brukar man säga och du närmar dig det mål du hoppas nå. Det viktiga är inte att komma fram snabbt utan att inte ge upp, hur små steg det än fodrar för att inte stanna upp.

Vägen kan kantas av mer eller mindre svåra hinder. Trösklar att ta sig över.

Kanske du aldrig når ditt mål i livet. Men det viktiga är att inte ge upp utan ta små små steg närmre detta. Planera för nästa möjliga steg, om det lyckas är det bra annars omplanera och försök igen.

Att nå fram är som sagt inte det viktigaste utan det är att vara på väg.

Den dag du ger upp och inte tar nästa steg eller planerar nästa steg då är faran att du inte kan ta andra steg heller på livets väg.

Att ge upp är första steget mot utplåning. Din utplåning.