Google

Translate blog

söndag 29 augusti 2010

Samhällets utveckling har inget slutmål, bara förändringsiver.

Utveckling var tidigare, från 1700-talet och framåt, en utveckling för att göra livet enklare och mindre arbetsamt för människor.

Man började tro på att människan kunde bli herre över naturen och att allt kunde göras, bara kunskapen hittades.

Uppfinningarna kom slag i slag genom hela 1800-talet och en stor del in på 1900-talet.
Visst uppfanns mycket som var till en välsignelse för människor och levnadsstandardens ökning.

Men sedan fanns plötsligt det mesta som kunde förenkla och ge levnadsförbättringar.
Vad hände då, för nu är vi i vår tid? Jo, då inga behov fanns skapade man nya behov. Ex på detta finns inom alla områden.

För att ta ett ex. Alla nya konstruerade behov av att hela tiden vara uppkopplad och tillgänglig. Internets möjligheter till konstruerade behov som det numera populära Facebook. Nog klarade sig människan lika bra innan detta och liknande stressmoment kom.

Nya teveapparater, fler kanaler. Vem orkar se alla dessa kanaler? Vem har tid? Ingen, absolut ingen.
Vi var lyckligare och mer tillfredsställda när vi hade en enda kanal i teve eller för att inte säga ingen alls.
Allt detta är konstruerade behov. Det är ting som ej behövs för människan. Radion däremot är en uppfinning där människan har ett behov. Här kan man få samhällsinfo snabbt och lätt vid en krissituation i samhället. Bilder behövs inte då det ofta blir ett frosseri i andras olycka med skådandet av mänskliga katastrofer.

Jag påstår att vi redan har allt som behövs för mänskligheten, det handlar numera bara om fördelning så alla kan få användning av det som behövs. Behov av nya mobiltelefoner med design av skilda slag är ex på sådant som inte behövs men som är lönande att tillverka för konstruerade behov.

I dag är skapande till största del enbart förändringsiver som inte alltid förbättrar, tvärtom, men skapar nya behov för att ge lönande försäljning.

Detta är meningslöst.

Företagande kan istället koncentrera sig på att producera och sälja det som behövs. Livsmedel till tredje världen finns behov av, skolor mm.

Vi i västvärlden har det vi behöver, och mer än det. När många här kan konsumera lyx medan människor på andra platser inte kan få mat för dagen.

Då visar detta på hur fel kapitalismen är och hur usel människan är mot sina medmänniskor. Ondskans lakejer styr och har oftast gjort det genom historien fast människan är fri och kan välja en motsatt väg än den egoistiska.

Dock finns något där mycket av utveckling fortfarande brister och det är läkar- och medicinvetenskapen. Här blir vi aldrig i balans med människans behov.