Google

Translate blog

måndag 30 augusti 2010

Frihet finns inte längre

Mycket litet. Du kan inte röja ny mark i en orörd natur då all natur i Sverige i dag ägs av något eller någon.

Du kan inte söka tillfälliga arbeten och lagligt ta emot en lön utan att skatta för den och då du skattar finns du åter i ett register som boende på en plats.

Du kan inte odla all din mat, slakta dina djur och ta ut virke ur en skog som du inte äger och där bygga dig en boning. Du måste äga den mark du bygger på, finnas med i ett fastighetsregister och du får inte jaga och fiska hur som helst.

Det finns jakttider och det finns lagar som reglerar var och hur och vem som får göra detta på en viss plats. Du får äga ett fiskespö men om du ska ha ett jaktgevär så måste du ha jägarexamen och söka licens för vapnet.

Allt detta ovan är en uppräkning för att visa att du inte kan bli självständig i dagens samhälle då detta är genomsyrat av lagar och normer för att kontrollera en stats innevånare.

Det finns ingen frihet av gammalt slag. Frihet i dag ses istället som ekonomiskt oberoende, för den som har ett arbete. Frihet att säga vad du tycker och tryckfrihetslagen, vilket innebär att säga och skriva nedlåtande om religiösa ting, arbetslösa och sjuka, men inte om sexuella minoriteter eller invandrare.

Om detta är ersättningen för riktig frihet låter jag vara osagt, men frihet har annan betydelse i dag än förr.