Google

Translate blog

onsdag 1 september 2010

Ett bra samhälle fostrar goda människor, ett uselt onda människor.

Vad är vårt? Hur bedömer vi ont eller gott?

Kan man påstå att det någonsin funnits ett gott samhälle? Med gott menas ett där alla hjälps åt och hjälper och stöttar de som har det svårt. För att det ska kunna bli gott måste samhället ledas av personer som vill alla gott, inte bara sig själva. Många gånger är personer i maktställning där för att själva få fördel av sin position. Så har det alltid varit och så är det ännu.

Genom att gynna vissa grupper i samhället får vi ett segregerat samhälle, i dag gör alliansen detta mot de som de föraktfullt kallar bidragsberoende. För inte så länge sedan var det judar som misstroddes i Europa, i dag är det de bidragsberoenden, vilka egentligen är försäkringstagare vars försäkring de tvingats använda.

Men i ett gott samhälle skulle ingen behöva tigga eller få varken bidrag eller behöva försäkringar. Alla skulle få vad den behövde och själv skulle denne hjälpa till att stötta den som riskerade att hamna utanför.

Men då vi inte har och troligen inte kan få ett sådant idealsamhälle där alla betyder något positivt har vi det ondskans samhälle vi har. En ond regim och egoistiska samhällsmedborgare som stöttar dessa regimer för att förhoppningsvis vinna ekonomiskt på detta.

Att sedan andra får lida på deras bekostnad ursäktas med att alla inte är lika mycket värda och att den som hamnar utanför får skylla sig själv, då det ses som att alla har samma möjlighet till arbete och hälsa.

Vi har därmed inte ett bra samhälle för alla utan enbart för en utvald grupp. Utvaldheten görs av de styrande genom att de fått mandat att göra detta av sina väljare.