Google

Translate blog

fredag 3 september 2010

Behövs flottan i framtida krig?

Knappast i dess nuvarande form. Jag tror inte att ex hangarfartyg av det slag som USA har i dag behövs i framtida krig. Detta då de är mycket sårbara för torpeder och raketer vilka blir mer och mer avancerade.

Däremot ser jag en möjlighet till ersättare för de stora hangarfartyg som bla transporterar flygplan.

Jätteubåtar. Där man har plats för flygplan av samma slag som i dag finns på hangarfartygen. Ubåtar som i ytvattenläge eller kanske även  under vatten kan fälla ut en ramp snett uppåt där flygplanen kan få en katapulthjälp för start.

En ramp som kan fällas även horisontalt åt motsatt håll för vertikal landning av tillbakakommande stridsflyg.

Det borde gå att göra dessa ubåtar svåra att upptäcka under vattnet.
Mitt påstående är att framtidens flotta bör innehålla jätteubåtar. 

Flottan av det slag som finns i dag har inte framtiden för sig.