Google

Translate blog

lördag 4 september 2010

Kommer tävlingslust av sexualdrift?

Finns ett samband med sexualdrift och tävlingslust (drift)? I djurvärlden tävlar hanar eller honor om motpartens gunst. På det viset väljs i många fall de mest livskraftiga ut som partners. De med bäst arvsanlag.

I människans värld visar män upp sina bringor på stranden och går på gym för att se bättre ut och bli mer intressanta för kvinnor. Kvinnor sminkar sig och går även de i dag på gym för att se attraktiva ut.

Ja i dag har även män börjat sminka sig. Om vi med detta fått ett mer feminint samhälle låter jag vara osagt då adeln redan på 1700-talet sminkade och parfymerade sig.

Men ligger bakgrunden i tävlande egentligen inom sexualdriftens område?      

Är behovet av att vara bäst för både kvinnor och män egentligen ett sätt att bli mer attraktiv?

Troligen, då inga arvsanlag är meningslösa. För länge sedan sågs en man som kunde försörja sin familj genom jakt och fiske som attraktiv för kvinnor.       

Han skulle även kunna skydda sin familj med vapenmakt och styrka.

Kvinnor var attraktiva om de kunde samla förnödenheter och hushålla, passa barnen och så skulle hon vara bred om höfterna. Just bredden på höfterna var det som var mest sexuellt attraktivt under tusentals år. Det var av praktiska skäl. Man visste att en kvinna som var smal över höfterna riskerade att dö i barnsäng om fostret hade svårt att passera vid födelsen och en blödning uppstod. Många förstföderskor dog i barnsäng förr.

I dag har skönhetsidealen inte i första hand en praktisk anledning så nu finns säkert fler kvinnor med smala höfter än vad som förekommit någonsin i historisk tid procentuellt sett. Vi har bra läkarkunskap i dag vid problem vid barnafödande när det gäller att stoppa en blödning etc.

Att tävlingslust kommer ur sexualdrift är säkert sant. Men ingen eller få av dagens tävlande i olika former tänker på detta, man har i många fall helt andra skäl för sitt tävlande än att vara attraktiv och skaffa en partner.