Google

Translate blog

onsdag 22 september 2010

Meningen med att vara förmögen men inte använda förmögenheten.

Vi hör om dem ibland kanske det var vanligare förr men de finns och mår bra även idag.

Människor med stora förmögenheter vilka de sparat ihop genom att snåla och spara ett helt liv.
Deras tillfredsställelse i att leva mycket snålt och spara allt är att de då har en trygghet hur än samhället ser ut och förändras.

Troligen kommer de aldrig att använda sin ökande förmögenhet aldrig att behöva göra detta då de lever långt under existensminimum för att spara allt i kontanta medel de kan.

Det blir en tävling att klara av och öka sparandet. En inre trygg tillfredsställelse. Skulle de handla upp eller använda kapitalet vilket de inte är kapabla till genom ovanstående skulle de knäckas psykiskt och inte leva lång tid efter det.

Mammon har blivit deras Gud och trygghet. Förr var otrolig sparsamhet och hushållande viktigt för överlevnad. I dag har många lärt sig att det inte behövs då samhället går in med socialbidrag etc vid kris genom ett folkhemssamhälle skapat av en lång socialdemokrati.

Men vi ser numera genom Alliansens omfördelning av samhällets resurser att fler och fler hamnar utanför den kvarvarande tryggheten och inte får hjälp. Därför borde framtiden visa fler och fler av dessa personlighetsdrag som beskrivs ovan. Allt går igen och den sk omvända Robin Hood politiken som har varit vanligast genom historien återupprättas steg för steg i vår tids Sverige.